Coachning / Handledning

  • Coachning - individuellt och i grupp

  • Handledning - individuellt och i grupp

  • Individuell direkt coachning "på plats"

  • Telefonsupport i kombination med coachning

  • Stödsamtal

Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att öka människors medvetenhet och förmåga att ta eget ansvar genom aktiva val och handlingar. Coachning är ett

stöd i att hitta och utveckla sin potential för att hjälpa sig själv att nå sina mål.

Handledning är en process där den handledde får hjälp i att utveckla sin yrkesmässiga kompetens och identitet. Coachning och handledning är en möjlighet för människor att utvecklas både yrkesmässigt och personligt.

Det behövs både teoretisk förståelse och praktisk träning för att utvecklas och

lära sig nya beteenden. Vår teori och pedagogiska grund är gestaltpsykologi. Metoden är fenomenologi. Fenomenologi innebär att verkligheten förstås utifrån

det som individen upplever.