Gestaltpsykoterapi

 

I Gestaltpsykoterapi undersöker du hur dina problem och svårigheter uppstår i nuet.
Det kan handla om det sätt Du tänker på eller Ditt förhållningssätt till andra människor.
Att upptäcka nya sidor hos sig själv kan vara både smärtsamt och befriande.
När du blir medveten kan du också välja om Du vill förändra något.

Terapeutens uppgift är att hjälpa Dig att undersöka och öka medvetenheten om hur och

på vilket sätt Du är i kontakt med andra människor och hela din omgivning. Det handlar om att få tillgång till hela sitt register som människa för att kunna göra sina egna medvetna val.

Existentialismen är gestaltterapins filosofi och livssyn.
Mycket kortfattat - Meningen med livet - om vår existens och våra villkor som människor om hur vi tar ansvar och om vår frihet att välja. Vårt fria val är också ett val under ansvar
för andra människor. Vi lever inte våra liv helt isolerade. Vi är ständigt beroende av att
vara i kontakt med vår omgivning. Vi människor "blir till" i kontakt med andra människor.

Den teoretiska grunden är Gestaltpsykologin Det innebär att vi människor skapar meningsfulla helheter - Gestalter - av händelser och situationer som vi upplever i omgivningen. Vi organiserar våra intryck så att vissa saker kommer i fokus och blir i förgrunden medan andra intryck hamnar i bakgrunden. För någon annan kan förgrund och bakgrund vara helt annorlunda! Vi människor organiserar automatiskt det vi upplever med våra sinnen i helheter - Gestalter - som för oss
bildar mönster med en bestämd betydelse. Vi ger vi våra upplevelser mening.

Den terapeutiska metoden är Fenomenologin.
Med fenomenologi menas att man inte kommer sanningen närmare än med sin upplevelse. Det innebär att gestaltpsykoterapeuten undersöker och utgår från människors upplevelser så som de visar sig i stunden. Terapeuten intresserar sig för klientens

upplevelse och hör sig för om den på olika sätt. Frågan hur är central - i motsats till frågan varför.

Nosce te ipsum
Känn dig själv / Latinskt ordspråk