Personligt Ledarskap

 

Du får en större förståelse för hur dina medarbetare fungerar om Du lär känna Dig själv!
Med en bättre självbild får Du större möjligheter att använda och förstärka rätt egenskap
i en viss situation. Du upptäcker och utvecklar dina inneboende resurser. Du blir medveten om hur du begränsar dig. Du lär dig hur Du kan använda Din personlighet för att bli tydligare och mer kraftfull i rollen som ledare.

 

Vi genomför utbildning i Personligt ledarskap med fokus på den personliga utvecklingens

betydelse för ledarskapet. Samspelet människor emellan och den personliga utvecklingen

är temat. Det är deltagarnas individuella och gruppens behov som styr innehållet i utbildningen.