Organisationer


Vi arbetar utifrån en helhetssyn och med respekt för människors olikheter.

Vi önskar bidra till utveckling och humana, kreativa och sociala sammanhang.

Att organisationens medarbetare fördjupar medvetenheten om sig själva och

hur de också påverkar sin omgivning i mötet med andra människor ser vi som

en viktig väg till utveckling. Dialog är grunden för att mötas och kunna ta till

vara på organisationens hela kompetens.

Alla våra insatser skapas därför unikt utifrån organisationens behov och problemställningar.