Parterapi / Parsamtal

 

Du och din partner kan få stöd och hjälp i att utveckla er relation. Tillsammans

med en tredje part blir ni medvetna om mönster ni fastnat i. Ni lär er hur ni

båda bidrar till att skapa de hinder som gör det svårt för er att möta varandra.

I parterapi får ni tala med och lyssna på varandra för att förstå och se varandras olikheter. Några parsamtal tillsammans med en opartisk tredje part gör att dialogen mellan Dig och Din Partner kan utvecklas. Du lär känna både Dig själv

och din partner bättre.

Relationsproblem

Ibland händer det att ett par som valt att leva med varandra upplever att det är svårt och problemfyllt att vara tillsammans. Det som gör att ni söker parterapi eller familjeterapi kan vara är en specifik händelse eller så har relationen försämrats under en längre tid.

 

Oavsett vad det är som har hänt eller vad det handlar om så är det bra att mötas och i en konstruktiv dialog reda ut om och hur ni vill gå vidare. I parsamtalen kan ni välja att arbeta med en eller två terapeuter. I parterapi är det relationen mellan er båda som är i fokus.

Ni kommer fram till om ni vill satsa på er relation för att kunna mötas på nytt.
Ni kanske båda vill gå skilda vägar och önskar göra ett bra och respektfullt

avslut på relationen. Det kan också vara så att ni inte vill samma sak.

Vi planerar tillsammans hur vi ska lägga upp samtalen.